Štátny veterinárny ústav Zvolen

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny ústav vo Zvolene

 Štátny veterinárny ústav Zvolen

Napíšte nám

VÚ prijíma podnety od zákazníkov s cieľom neustáleho zlepšovania a skvalitňovania služieb laboratórnej diagnostiky.

V prípade podania sťažnosti VÚ postupuje v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Štátny veterinárny ústav Zvolen